Hälsning från Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru (VfSNP) till den internationella konferensen i Malmö

Vi i VfSNP vill först inleda med att uttrycka vårt varma revolutionära stöd och hälsning åt denna internationella konferens. VfSNP har sedan sitt grundande aktivt arbetat för ge sitt fulla och resoluta stöd åt folkkriget i Peru och dess ledning, Perus Kommunistiska Parti.
Vår position är klar; Perus söner och döttrars enda utväg från utsugning och förtryck är krossandet av imperialismen, huvudsakligen yankee, med folkkrigets landsomfattande seger och införandet av Folkrepubliken Peru.

Inför detta faktum har vi åtagit oss ansvaret att stärka och utveckla vänskapsbanden mellan de svenska och peruanska folken. Vi gör detta för att vi lever i en imperialistisk värld där ett fåtal lever i skimrande himmelsk rikedom och flertalet lever i ett inferno av misär och fattigdom, för så är världen i dag och ingen kan förneka det. Det är i denna värld som folket i Peru reser sig med vapen i handen för att krossa den imperialistiska dominansen. Därför kan inte folken i världen solidarisera sig med imperialisterna och deras lakejer, utan måste aktivt arbeta för att få slut på deras parasiterande helvete. Vi kallar det svenska folket att stödja den peruanska revolutionen och följaktligen sluta leden i försvaret av Ordförande Gonzalos liv, anförare för Perus Kommunistiska Parti och folkkriget.

Vi åtager oss vår del i försvaret av Ordförande Gonzalos liv; därför fördömer vi och förkastar de lögnkampanjer som syftar till att mörda Ordförande Gonzalo och få slut på folkkriget. Vi fördömer och förkastar råttorna från den revisionistiska och kapitulationistiska högeropportunistiska linjen som bär huvudansvaret för Ordförande Gonzalos gripande, dessa eländiga revisionister har självmant valt sitt öde att inför världens folk vara brännmärkta som förrädiska reptiler för all framtid. Och den farsrättegång som nu pågår är bara ett skådespel, en lögn, åsyftar att mörda Ordförande Gonzalo och detta måste avslöjas. Vi kan inte tillåta detta!
Vi hyser inget tvivel om Ordförande Gonzalo och inte heller Perus Kommunistiska Parti, därför vill vi återge några aktioner som visar hur det peruanska folket försvarar sin anförare och sluter leden kring folkkriget:

Den 5 november
60 kombattanter från FBA intar staden Talaboso i San Martin, intagandet genomförs mycket disciplinerat i skydd av nedsläckning av elektriciteten och telefonnätet och överraskar fullständigt reaktionens väpnade styrkor som dessutom flyr i vild panik. Man genomför väpnad agitation och propaganda, konfiskerar elektronisk utrustning och genomför målningar och lämnar staden med röda flaggor med hammaren och skäran på. Efteråt ger reaktionen order om att omedelbart skicka 500 soldater vilka visar sig vara oförmögna att göra någon insats.

5 november
30 kombattanter från FBA intar genom inskeppning via en närliggande flod orterna Aucayacu, Rio Frio och Angasyacu i provinsen De Leoncia Prado. Kombattanterna genomför målningar av slagord och lämnar området med röda flaggor med hammaren och skäran minerade med sprängmedel.

7 november
Fanor med hammaren och skäran sätts upp centralt i staden San Martin de Porres. Fanan är två meter bred och tre meter lång,  minerad med sprängmedel.

12 november
Målningar av slagord genomförs vid de lysande skyttegravarna av kamp, Canto Grande och Lurigancho, i Lima.

Försvara Ordförande Gonzalos liv!
Krossa den nya lögnkampanjen!
Ned med revisionismen!
Leve folkkriget i Peru!

Vänskapsföreningen Sverige det nya Peru.


Documentos

Home

Get in contact